Bemutatkozás

Az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület 1994. március 4-én alakult meg Pécsett. Célja a Pécsett és környékén tevékenykedő amatőrcsillagászok, csillagászati ismeretterjesztők, a csillagászat iránt érdeklődők összefogása, tájékoztatása. Az egyesületet természettudományos jellegű társadalmi szervezetként, önálló jogi személyként a bíróság hivatalosan bejegyezte. Van alapszabálya, közgyűlése, választott elnöksége, számvizsgáló bizottsága, gazdasági ügyintézője, bankszámlája, könyvelése, melyek alapján folyamatosan működik.

 Az APCSE tagjai – a pécsi szakkör tagjai ‑ minden hétfőn este 18 órakor találkoznak Pécsett a Pécs-Baranyai TIT székházában (Felsőmalom u. 10.). Itt tájékoztatják egymást a legújabb csillagászati újdonságokról, jelenségekről, kiselőadást tartanak, dia- és videó vetítéseket tartanak. Felkészülnek a megfigyelésekre, távcsöves bemutatásokra, kirándulásokra. Néha csak beszélgetnek.

 A tagjaink között mindig sok az észlelő amatőrcsillagász. Az APCSE tagjait mindig tájékoztattuk a várható jelenségekről, annak észlelési módjáról. Mivel nincs közös észlelőbázisunk- mindenkinek otthon volt egy vagy több saját távcsöve. Ez a helyzet csak 1998-tól változott még kedvezőbbre, amikor egyrészt a pécsi planetárium csillagvizsgálója újra kinyitott (majd sajnos 2005-ben ismét bezárt), másrészt vettünk egy APCSE köztávcsövet (200 mm-es Jávorka-tükör, Dobson-szereléssel), melyet azon tagtársainknak kölcsönözzük ki pár hónapra, akinek nincs távcsöve.

 Az APCSE tagja lehet mindenki, aki az egyesület céljaival egyetért, az alapszabályt elfogadja, a jelentkezési lapot kitölti és az éves tagdíjat, befizeti. Bevételek a tagdíjakból, pályázatokon elnyert pénzekből és az SZJA 1%- ából származnak. Ezekből tartjuk fenn az egyesületet. Korábban ASTRA című kéthavi csillagászati lapunkat és eseti különszámait szerkesztettük, sokszorosítottuk. A lapot országszerte több neves amatőrcsillagásznak, lapszerkesztőnek megküldtük, így a Pécsett végzett munkáról ők is értesültek (a lap már megszűnt, de szerepét részben ez a honlap hivatott pótolni.). A tagoknak a rendezvényekre meghívókat postázunk, a közgyűléseken választhatók és választók. A rendezvényeken, nyári táborokon az APCSE tagjai valamilyen módon pénzügyi támogatást kapnak.

 Az APCSE tagjai a hazai csillagászattörténetet, azon belül Pécs csillagászati múltját is kutatják. Már megjelent a Magyarország napóráit bemutató könyv, ebben Baranya megye napórái is benne vannak. Kiadás előtt áll a pécsi planetárium története és bibliográfiája. Folyamatos a pécsi régmúlt és közelmúlt csillagászkodásának kutatása.

 A pécsi csillagászkodást persze nem csak az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület végzi. Más szervezetek is vannak, ezekkel folyamatos kapcsolatot kellett tartanunk, programjainkat egyeztetni, a szervezésben együttműködni vagy munkamegosztást, tenni. Tagságunk és vezetőségünk nagyrészt azokban is tevékenykedik.

(Keszthelyi Sándor, elnök)

Elérhetőségünk: keszthelyi (a) gf.pte.hu

Adószámunk (1% adományhoz is!): 18303229-1-02

Megalakulás, tevékenységünk részletesen

A megalakulás

Pécsett egy új csillagászati egyesület alakult meg 1994. március 4-én este. Az igény is és a lehetőség is megvolt erre. Az ötlet Nagy Mélykúti Ákosé volt, az előkészítést is ő vállalta. A helyet Kemenes Lászlóné biztosította Nevelési Központ Művelődési Házában. Elhívtunk jogi segítőnek egy jogászdoktort Dr. Toller Lászlót és 21 fővel sikeresen megalakult Pécs legelső és jogilag is önálló csillagászati egyesülete. Ez Peitl Tibor javaslatára az ASTRA nevet kapta. Elfogadtuk az alapszabályt, megválasztottuk a tisztségviselőket, megállapítottuk az éves tagdíjat, megterveztük hosszú távú terveinket.

Lehetőségeink

A Pécsett folyó csillagászati munka (megfigyelések, bemutatások, ismeretek terjesztése, közösségi élet) ezzel egy újabb megjelenési lehetőséget nyert. Lehetőségünk lett tervezni, szervezni, értékelni munkálkodásunkat. Tárgyalhattunk, levelezhettünk az egyesület érdekében, benyújthattunk pályázatokat tevékenységünk érdekében.

Tagtársaink

Az "egyesületi lét"-nek voltak külsődleges megnyilvánulási formái: a tagok belépési nyilatkozatot töltöttek ki, rendszeresen tagdíjat kellett fizetni, erről pecsétes hivatalos papírokat kaptak, de több évben színes tagsági igazolványt és betétlapokat is kézhez vehettek. Egyes évekre A/3-as színes APCSE naptár is készült számukra. Az egyesület hivatalos rendezvényeire meghívókat kaptak, a közgyűléseken választók és választhatók lettek. Ötleteiket, javaslataikat előterjeszthették. Az egyesület által kiadott lapokat megkapták, abból előrejelzéseket és beszámolókat olvashattak, de akár írhattak is cikkeket ezekbe. Készült APCSE embléma, öntapadós matricára, trikóra festett változatban is.

Választott vezetőink

A tagtársak közül megválasztott vezetőség szép neveket kapott: háromtagú elnökség, az elnökség elnöke, az elnökség póttagja, gazdasági vezető. De ezekkel a címekkel csak sok-sok munka került vállukra. Vezetni kellett a végzett munkálkodás krónikáját, az APCSE-ról megjelent cikkeket, a belépett tagok adatait, őrizni a keletkezett iratokat. A számvitel miatt hivatalos számlatömböket venni, bélyegzőt csináltatni, naplófőkönyvet vezetni, bankszámlát nyitni. Bankba menni, ha pénz kellett. Ha sok volt a készpénz, akkor is bankba menni, és kamatozásra tenni a közösség pénzét. Ha hivatalos levélről dobott be a postás értesítést, a nagypostán ki kellett váltani, áttanulmányozni, megválaszolni (Cégbíróság, Adóhatóság, Statisztikai Hivatal, Önkormányzat). Figyelni a pályázati lehetőségeket újságokban, folyóiratokban, hirdetésekben és nekünk való lehetőségre lecsapni-- pályázati űrlapot szerezni, kitölteni, megírni, elküldeni. Ha nyertünk pénzt, akkor abban a témában megszervezni a pénz felhasználását, számlákat szerezni, beszámolót készíteni.

Pályázunk

Ha csak a pályázatokat nézzük, már akkor is érdemes volt az APCSE megalakítása. Amíg nem voltunk önállóak és nem volt a státuszunk jogi személynek nevezhető, addig nem pályázhattunk, nem kérhettünk semmit. A megalakulás és hivatalos bírósági bejegyzést követően megtehettük, hogy pályázzunk mindenfelé. Bár rengeteg egyesület van, az APCSE természettudományos jellege ritkának számít. Ezért kellemes meglepetés volt, hogy Pécsett a benyújtott pályázataink nagyobb részét elfogadták. A fővárosba beküldött pályázatoknak már nem volt ilyen sikere, de néhány esetben még onnan is érkezett támogatás. Sokszor okozott gondot, hogy mire is pályázzunk. Sajnos általában nem is lehet ingatlanra (telekre, észlelőhelyre, házra) vagy berendezésre (távcsőre, számítógépre, fénymásolóra) pályázni. Csak csillagászati táborokra, rendezvényekre, előadásokra volt lehetőségünk. Az így elnyert 20-30-40 ezer forint ezekre sok is volt, de ennél nagyobb dolgokra úgysem gondolhattunk volna.

Megfigyelő munkánk

A tagjaink között mindig sok volt az észlelő amatőrcsillagász. Ez Pécs nemes hagyományait követte. Az APCSE tagjait mindig tájékoztattuk a várható jelenségekről, annak észlelési módjáról. A jelenségét észlelhette mindenki maga is, de közös észlelési akciókat is szerveztünk. A sikeres észleléseket igyekeztünk beküldeni a hazai gyűjtőközpontokba. (Az elmúlt öt évben nem volt ritka, hogy 3-4 rovatvezető verődjön össze Pécsett valamely egység fehér asztala mellett!) Mivel nem volt közös észlelőbázisunk - mindenkinek otthon volt egy vagy több saját távcsöve. Ez a helyzet csak 1998-tól változott még kedvezőbbre, amikor egyrészt a pécsi planetárium csillagvizsgálója újra kinyitott (egy 63 mm lencsés és egy 150 mm-es tükrös Zeiss távcső áll itt rendelkezésünkre), másrészt vettünk egy APCSE köztávcsövet (200 mm-es Jávorka-tükör, Dobson-szereléssel).

Távcsöves bemutatások

Pécs érdeklődő nagyközönségének sokszor tartottunk távcsöves bemutatókat. Ezek helyszíne eleinte a város főtere volt. Bár a fényszennyezés itt maximális, de a tömeg is a legnagyobb volt. Később a kissé szelídebb egű kertvárosi Melinda utcai szabadidőparkba szoktunk át, az érdeklődés itt is nagy volt. Persze a nagyobb jelenségek (Hyakutake, Hale-Bopp üstökösök, teljes holdfogyatkozás, Csillagászat Napja, Közelebb a csillagokhoz) keltettek nagyobb szenzációt. Két részleges napfogyatkozásra (1994. május 10. és 1996. okt.12) a misinai TV-toronyba mentünk ott is több százan tolongtak. Ezek a távcsöves bemutatások jó alkalmak voltak a csillagászat és a mi munkásságunk ismertetésére. De legfőbb, hogy a kivilágított lakótelepen élő, egész nap és este képernyők előtt ücsörgő pécsi lakosok a távcsöveinkben a saját szemükkel láthatták a valóságos eget, az égitesteket.

Ismeretterjesztő előadások

Ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket szervezni is segített az ASTRA. A helyi TIT csillagászati szakosztállyal közösen minden év őszén Csillagászati Hetet szerveztünk. Nagyrészt pécsi, de többször pesti előadók tartottak a közönségnek (és nekünk) a csillagászat érdekes témáiról előadást. A holdraszállás negyedszázados évfordulójának tiszteletére a Művészetek Házában rendeztünk népszerű előadássorozatot. A Nevelők Házában több szakmai (üstökös- illetve változócsillag észlelők) konferenciát és országos amatőrcsillagász tanácskozást szervezett az APCSE.

Nyári táborok

Minden évben a legtöbb szerveznivaló a nagy nyári csillagásztáborral volt. Évről évre a tábor idejének és főleg helyének kitalálása jelentett gondot. Nem elégedtünk meg egy kis házi- táborral, hanem magasabbra rakva a lécet: országos, nyilvános csillagászati észlelőtáborban gondolkodtunk. Ennek megtervezése, kiértesítése, reklámozása, pályázása, szervezése, lebonyolítása, dokumentálása sok-sok tennivalót adott az egyesület lelkes tagjainak. Ezek a nyári nagy táborok (1994. Pécsvárad. Görbics János telkén, 1995. Boldogasszonyfa. Horgásztó campingjében, 1986. Pécsvárad. Lőtér, 1997. Ágasvár. Turistaház és rét, 1998. Pécsvárad. Lőtér) 50-100 fő közötti létszámukkal jó mulatságok és hasznos csillagászkodások voltak. Az észlelésekről, előadásokról, kirándulásokról részletesen olvashattunk a helyi és az országos folyóiratokban.

Szakkörök

A tagsággal jó kapcsolattartást jelentettek a hetenként (hétfőnként) megtartott klubszerű csillagászati szakkörök. A Nevelési Központban alakult az APCSE. A felnőttek még 1994. október elején átköltöztek a Nevelők Házába, majd a Pécs-Baranyai TIT épületébe. Az itteni kiselőadásokról az országos amatőrcsillagász lap előre hírt ad, sőt az utóbbi években az Internetre is felkerülve a Föld minden lakója azonnal olvashatja. Már ha tud magyarul, és ha műszaki feltételei rendelkezésre állnak. Az pécsi hétfői előadások, vetítések, hírcserék, vitapartik mellett lehetőség van az egyesület ügyes-bajos dolgainak megbeszélésére is. Ilyenkor lehet beszedni a tagdíjakat, kiosztani meghívókat, körleveleket, az elnökség ülést tarthat. Itt előadótermünk, tárlószekrényünk van. Itt tartjuk az egyesület fényképalbumát, itt helyezhetjük el fényképes tablóinkat.

Publikációink

Tevékenységünkről a helyi napi és hetilapokba, reklámújságokba tettünk híreket. Észleléseinkről, rendezvényeinkről az országos csillagászati folyóiratokba irtunk cikkeket. Saját körlevelünk eleinte BÖKÖNC névvel (Hoffmann János szerkesztésében), majd ASTRA címmel (Gyenizse Péter gyámkodásával) jelent meg. Ebben tájékoztattuk a tagságot arról, ami fontos, vagy ami érdekes a csillagászatban. Az általunk megírt, szerkesztett, sokszorosított, postázott lapszámokat nemcsak tagjainknak, hanem az országban másutt megalakult csillagászati egyesületeknek, kluboknak, lapoknak is megküldtük cserébe vagy tiszteletként. Ezzel más városokban ténykedőknek adunk hírt munkánkról és mi is sok ötletet nyerünk mások tevékenységének megismerése által.

Társszervezetek

A pécsi csillagászkodást persze nem csak az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület végzi. Más szervezetek is vannak, ezekkel folyamatos kapcsolatot kellett tartanunk, programjainkat egyeztetni, a szervezésben együttműködni vagy munkamegosztást, tenni. A Pécs-Baranyai TIT Csillagászati Szakosztálya említhető elsősorban (ismeretterjesztő előadások, távcsöves bemutatások, Sky and Telescope folyóirat, távcsövek, legutóbb a TIT csillagda és planetárium, országos csillagászati fotópályázat). A Magyar Csillagászati Egyesület és annak Pécsi Helyi Csoportja szintén sok segítséget adott (Csillagászati évkönyv, Meteor folyóirat, országos és helyi rendezvények, táborok, akciók, szóróanyagok, Astronomy folyóirat). Inkább csak elvi a kapcsolat a Magyar Asztronautikai Társaság és annak Pécsi szervezetével. Sokkal gyakorlatibb a kapocs a PTE TTK Földrajzi Intézet oktatóival (előadások, távcsöves bemutatások a földrajz szakos egyetemistáknak).

Barátaink

De sok-sok az egyénileg tevékenykedő és csillagászkodó pécsi barátunk, tagtársunk. Vannak, akik nem érnek rá rendszeresen közénk járni, vagy szeretik a magányosan kutatást, elmélkedést, észlelést. Velük is van valamilyen kapcsolat, kérik segítségünket, információnkat. Néha ők adnak segítséget az APCSE-nak. Velük valamilyen rejtettebb szinten maradt fenn kapcsolat, melyet szintén ápolni kell. Egyesületünk két tiszteletbeli tagja (Kemenes Lászlóné és Dr. Tóth László) a múltban is sokat tett értünk, de mostanában is érdeklődik munkálkodásunk iránt.

Ők már fenn

Arra felfelé tekintünk, hogy megpillantsuk a csillagos ég szépségeit. Próbáljuk megérteni rejtelmes titkait és a miértekre onnan fentről, várjuk a választ. Az APCSE kis létszámú és csak öt éve fennálló egyesület. De már három tagja távozni kényszerült. Nyári György nyugodt, lassú, kedvesen mackós egyénisége, Rácz Ede idős, érdeklődő, segítőkész lénye és Peitl Tibor nyugtalan, szolgálatkész, magas hőfokon izzó személye már más létsíkon és a mi emlékeinkben él.

Ami nem sikerült

Ennyi pozitívum után illene azon dolgokról is említést tenni, ami (még) nem sikerült. Nincs Pécsett csillagvizsgálónk, ahol észlelést és bemutatást tarthatunk. A TIT Csillagvizsgáló sem működik már. Ugyancsak nincs Pécsen kívül (más falusi ég alatt, de még elérhető közelségben azaz 10-30 km-re) végleges megfigyelőbázisunk, ahol eseti vagy rendszeres megfigyeléseket végezhetnénk nyaranta vagy évközben. Mindezekhez nemcsak ilyen ingatlanok és fenntartásukhoz pénz kellene, de az APCSE taglétszámának is többszörösére kellene nőnie - és ez valóban a jövő zenéje!

(Keszthelyi Sándor)

Comments are now closed for this entry

Események

Nincsenek események
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com